መመሪያ ቁጥር: 134-2010 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰን Download PDF
መመሪያ ቁጥር: 134-2010 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰን Download PDF

132-2010 የዕቃዎችን የስጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ

መመሪያ ቁጥር: 132-2010 የዕቃዎችን የስጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ Download PDF

126-2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ ሀ አጠቃቀም ዝርዝርመመሪያ

መመሪያ ቁጥር: 126-2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ ሀ አጠቃቀም ዝርዝርመመሪያ Download PDF

122-2009 የተተውእና-ወይም የተወረሱ ዕቃዎች አወጋገድ መመሪያ

መመሪያ ቁጥር: 122-2009 የተተውእና-ወይም የተወረሱ ዕቃዎች አወጋገድ መመሪያ Download PDF

121-2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ

መመሪያ ቁጥር: 121-2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ Download PDF

119-2008 የእቃ ፍተሻ መመሪያ

መመሪያ ቁጥር: 119-2008 የእቃ ፍተሻ መመሪያ Download PDF

118-2008 የጉምረሩክ ዲክለላራሲዮን አፈፃፀምን በተመለከተ

መመሪያ ቁጥር: 118-2008 የጉምረሩክ ዲክለላራሲዮን አፈፃፀምን በተመለከተ Download PDF

117-2008 የጉምረሩክ ትራንዚት ሥነ-ሥርዓት አፈፃፀም መመሪያ

መመሪያ ቁጥር: 117-2008 የጉምረሩክ ትራንዚት ሥነ-ሥርዓት አፈፃፀም መመሪያ Download PDF

116-2008 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት የሚገቡበት ሁኔታ

መመሪያ ቁጥር: 116-2008 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት የሚገቡበት ሁኔታDownload PDF

112-2008 የጉምሩክ ጥፋትቶች አስተዳደራዊ ቅጥት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀም

መመሪያ ቁጥር: 112-2008 የጉምሩክ ጥፋትቶች አስተዳደራዊ ቅጥት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀምDownload PDF

112-2008 አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 ማሻሻያ

መመሪያ ቁጥር: 112-2008 አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 ማሻሻያDownload PDF

111.2008 የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን

መመሪያ ቁጥር: 111-2008 የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመንDownload PDF

107-2007 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀፅ 4 የተሰረዘበት

መመሪያ ቁጥር: 107-2007 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀፅ 4 የተሰረዘበትDownload PDF

107.2007 የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ አሠራርን

መመሪያ ቁጥር: 107-2007 የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ አሠራርንDownload PDF

103-2007 የ86-2005 ወጪ ነግድ ማበረታቻ ማሻሻያ

መመሪያ ቁጥር: 103-2007 የ86-2005 ወጪ ነግድ ማበረታቻ ማሻሻያDownload PDF

96-2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራር

መመሪያ ቁጥር: 96-2006 የገቢ መንገደኞች የስጋት ስራ አመራርDownload PDF

88-2006 የ66-2004 ማሻሻያ

መመሪያ ቁጥር: 88-2006 የ66-2004 ማሻሻያDownload PDF

86-2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአት

መመሪያ ቁጥር: 86-2005 በወጭ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርአትDownload PDF

79-2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማት

መመሪያ ቁጥር: 79-2005 የቀረጥ ነጻ መብት ለመንግስታዊ ለትምህርት ተቋማትDownload PDF

78-2004 የህገወጥ እቃዎች መረጃ አሰጣጥ አያያዝ ለማሻሻል

መመሪያ ቁጥር: 78-2004 የህገወጥ እቃዎች መረጃ አሰጣጥ አያያዝ ለማሻሻልDownload PDF

69-2004 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥ እና ታክስ ክፍያ ጊዜ ስምምነት

መመሪያ ቁጥር: 69-2004 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥ እና ታክስ ክፍያ ጊዜ ስምምነትDownload PDF

47-2000 የመከላከያ፣ የመረጃና የደህንነት አገለግሎት ዕቃዎች ወደ አገር ውስጥ ሱገቡና ከአገር ሲወጡ የሚስተናገዱበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ

መመሪያ ቁጥር: 47-2000 የመከላከያ፣ የመረጃና የደህንነት አገለግሎት ዕቃዎች ወደ አገር ውስጥ ሱገቡና ከአገር ሲወጡ የሚስተናገዱበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣDownload PDF

መመሪያ ቁጥር: የጉምሩከ አስተላላፊነት የወጣ መመሪያ ቁጥር 153/2011

መመሪያ ቁጥር: የጉምሩከ አስተላላፊነት የወጣ መመሪያ ቁጥር 153/2011 Download PDF

የጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 154/2011

መመሪያ ቁጥር: የጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 154/2011 Download PDF

የጉምሩክ ሥነ-ስርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 155/2011

መመሪያ ቁጥር: የጉምሩክ ሥነ-ስርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 155/2011 Download PDF

በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቢና ለሚወጡ ዕቃዎች መመሪያ ቁጥር 156/2011

መመሪያ ቁጥር: በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቢና ለሚወጡ ዕቃዎች መመሪያ ቁጥር 156/2011Download PDF

ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ ውጪ አገር ወጥተው የሚመለሱበት መመሪያ ቁጥር 157/2011

መመሪያ ቁጥር: ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ ውጪ አገር ወጥተው የሚመለሱበት መመሪያ ቁጥር 157/2011Download PDF

የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ ቁጥር 158/2011

መመሪያ ቁጥር: የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ ቁጥር 158/2011Download PDF

Customs Tariff Second Schedule 'A' Directive 45-2008E.C

መመሪያ ቁጥር:Customs Tariff Second Schedule 'A' Directive 45-2008E.C Download PDF

አስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ መመሪያ​ ቁጥር 121-2009

መመሪያ ቁጥር: ስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ መመሪያ​ ቁጥር 121-2009Download PDF

የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት ወደ ሀገር ውስት ስለሚገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ​ ቁጥር 164-2011

መመሪያ ቁጥር: የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት ወደ ሀገር ውስት ስለሚገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ​ ቁጥር 164-2011"Download PDF

159 2011 የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የሚፈጸምበትን ዕቃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር

መመሪያ ቁጥር: 159 2011 የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የሚፈጸምበትን ዕቃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር"Download PDF

160 2012 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥና ታክስ መክፈያ ጊዜ ለመወሰን የወጣ መመሪያ

መመሪያ ቁጥር: 160 2012 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥና ታክስ መክፈያ ጊዜ ለመወሰን የወጣ መመሪያ"Download PDF

166 2012 ዕቃ በዋስትና ስለሚለቀቅበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ

መመሪያ ቁጥር: 166 2012 ዕቃ በዋስትና ስለሚለቀቅበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ"Download PDF

Today 15 Yesterday 23 Week 173 Month 393 All 5846

Currently are 222 guests and no members online