መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
14 2001 የዕቃ ፍተሻ አፈፃፀም መመሪያ (2).pdf
2 Months Ago
2-1996 የጉምሩክ ዋጋ መረጃ ክምችት አዘገጃጀት ስርጭትና አጠቃቀም (1).pdf
2 Months Ago
የኢትዮጵያ የንግድ ስራ ፍቃድ መስጫ መደብ መመሪያ ቁጥር 17.2011.pdf
2 Months Ago
ኮቪድ -19 ለመከላከል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ ቁጥር 1.2012 ስለመላክ፡፡.pdf
2 Months Ago
በ2012 የታርፍ መጽሓፍ መሰረት አሲኩዳ ሲስተም ውስጥ የታርፍ ማስተካከያ ያልተደረገ ዕቃን በተመለከተ-24-10-2007.pdf
2 Months Ago
መመሪያ ቁጥር 118 2008 የጉምሩክ ድክላራሲዮን አፈፃፀም ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Months Ago
መመሪያ ቁጥር 117 2008 የጉምሩክ ስነ ስርዓት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Months Ago
መመሪያ ቁጥር 73-2004 የኤሌክትሮኒክስ የጭነት መቆጣጠሪያ መሣሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጎጉዙ ተሽከርካሪዎች ስለመጠቀም.pdf
2 Months Ago
መመሪያ ቁጥር 60.2012 በገዢዉ ተይዞ ስለሚከፈል የተጨማሪ እሴት ታክስ አፈጻፀም የወጣ መመሪያ.pdf
2 Months Ago
መመሪያ ቁጥር 45-2008 የጉምሩክ ታሪፍ ደንብ ሁለተኛ መደብ(ሀ) አጠቃቀም.pdf
2 Months Ago
መመሪያ ቁጥር 30-2004 ለውጭ ገቢያ በሚቀርብ በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ የተጣለውን ታክስ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
2 Months Ago
መመሪያ ቁጥር 6-2003 የፌደራል መንግሰት የፋይናንስ ኃላፍነት መመሪያ.pdf
2 Months Ago
መመሪ ቁጥር 001-2010 EIC ለሙከራ ወይም ለስልጠና ወደ አገር ውስጥ የሚገባ ጥሬ ዕቃ ማበረታቻ.pdf
2 Months Ago
88-2006 ያለውጭ ምንዛሪ ክፊያ ወደ አገር ውስጥ ስለሚገቡ ዕቃዎች ተሻሽሎ የወጣ መመሪያ.pdf
2 Months Ago
79-2005 መንግስታዊ መሥሪያ ቤቶች፤ የከፍተኛ ተቋማት፤ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች እና ማህበራት ከጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ነፃ ስለሚያስገቡአቸው ዕቃዎች የወጣ መመሪያ.pdf
2 Months Ago
74-2004 የኤሌክትሮኒክስ የጭነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎችን ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚጓጉዙ ጸስከርካሪራች ስለመጠቀም የወጣ መመሪያ(ማሻሻያ).pdf
2 Months Ago
52-2003 ከቀረጥና ታክስ ነፃ ወደ አገር ውስጥ ገብተው ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ተሽከርካሪዎችን የቀረጥና ታክስ አከፋፈል ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Months Ago
49-2003 ሕገ ወጥ እቃዎችን በሚያጓጉዙየማጓጓዧ ባለቤቶች ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ የወጣ መመሪያ.pdf
2 Months Ago
47-2003 የህገ ወጥ እቃዎችን መረጃ አሰጣጥ፤ አያያዝ፤ አመዘጋገብ እና የወሮታ ክፍያዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
2 Months Ago
36-98 የግል ተሽከርሪዎች በልዩ መብት በቀረጥና ታክስ ነፃ ስለሚገቡበት የወጣ መመሪያ.pdf
2 Months Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}