መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
ለግል መገልገያ እንዲውሉ ወደ አገር የሚገቡ ወይም ከአገር የሚወጡ ዕቃዎችን ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር 923-2014.PDF
19 Days Ago
የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የወጭ ንግድ ምርት ናሙናዎች አቀባበል እና አላላክ መመሪያ ቁጥር 72-2014.pdf
2 Months Ago
የጫት ምርት የዉጭ ሽያጭ ዉል ምዝገባ እጻጸም እና አሰራር ስርዓት መመሪያ 21-2012.pdf
3 Months Ago
የግዥና የውል አስተዳደር የውስጥ አሠራር መመሪያ.pdf
4 Months Ago
የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ ቁጥር 111 2008.pdf
4 Months Ago
የወጪ ዕቀዎች Export እና ድንገተኛ ፍተሻ Spot Audit TRDP ሲስተም ማኑዋል.pdf
4 Months Ago
የኢትዮያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሠራተኞች ሥነ ምግባር ኮድ ቁጥር 136-2010.pdf
4 Months Ago
የቋሚ ንብረት መጥፋት ይመለከታል.pdf
4 Months Ago
የመንግስትና የግል አጋርነት አዋጅ.pdf
4 Months Ago
የህፃናት ማቆያ መመሪያን ይመለከታል.pdf
4 Months Ago
169-2012169-2012 የታክስ ቅሬታ አጣሪ ፅቤትን አሰራር ለመወሰን የወጣ.pdf
4 Months Ago
168-2012 የጉምሩክ ትራንዚት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
4 Months Ago
166-2012_ዕቃ በዋስትና ስለሚለቀቅበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
4 Months Ago
164-2012 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት ወደ ሀገር ውስት ስለሚገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
4 Months Ago
158-2011 የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ.pdf
4 Months Ago
156-2011 በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቡና ከአገር ለሚወጡ ዕቃዎች ተፈፃሚ የሚሆን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ.pdf
4 Months Ago
155-2011 የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ.pdf
4 Months Ago
153-2011 - የጉምሩክ አስተላላፊነት የሙያና ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ እና በአስተላላፊዎች ጥፋት ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
4 Months Ago
148-2011 የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመላሸ ስለሚደረግበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
4 Months Ago
133-2010 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የትርፍ ሰዓት ክፍያና የማካካሻ ዕረፍት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
4 Months Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}