መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
የግዥና የውል አስተዳደር የውስጥ አሠራር መመሪያ.pdf
11 Days Ago
የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ ቁጥር 111 2008.pdf
11 Days Ago
የወጪ ዕቀዎች Export እና ድንገተኛ ፍተሻ Spot Audit TRDP ሲስተም ማኑዋል.pdf
11 Days Ago
የኢትዮያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሠራተኞች ሥነ ምግባር ኮድ ቁጥር 136-2010.pdf
11 Days Ago
የቋሚ ንብረት መጥፋት ይመለከታል.pdf
11 Days Ago
የመንግስትና የግል አጋርነት አዋጅ.pdf
11 Days Ago
የህፃናት ማቆያ መመሪያን ይመለከታል.pdf
11 Days Ago
169-2012169-2012 የታክስ ቅሬታ አጣሪ ፅቤትን አሰራር ለመወሰን የወጣ.pdf
11 Days Ago
168-2012 የጉምሩክ ትራንዚት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
11 Days Ago
166-2012_ዕቃ በዋስትና ስለሚለቀቅበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
11 Days Ago
164-2012 የቱሪስት መገልገያ ዕቃዎች በጊዚያዊነት ወደ ሀገር ውስት ስለሚገቡበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
11 Days Ago
158-2011 የጉምሩክ ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን መመሪያ.pdf
11 Days Ago
156-2011 በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቡና ከአገር ለሚወጡ ዕቃዎች ተፈፃሚ የሚሆን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ.pdf
11 Days Ago
155-2011 የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ.pdf
11 Days Ago
153-2011 - የጉምሩክ አስተላላፊነት የሙያና ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ እና በአስተላላፊዎች ጥፋት ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
11 Days Ago
148-2011 የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመላሸ ስለሚደረግበት ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
11 Days Ago
133-2010 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የትርፍ ሰዓት ክፍያና የማካካሻ ዕረፍት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
11 Days Ago
132-2010 የዕቃዎችን የሥጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ ቁጥር .pdf
11 Days Ago
129-2010 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የተገልጋዮች ቅሬታ ማስተኛገጃ.pdf
11 Days Ago
124-2009 የስርዓተ-ፆታ ጉዳይ ማካተቻ የወጣ መመሪያ.pdf
11 Days Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}