ሠርኩላር

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
የቀረጥና ታክስ ውሳኔን በተመለከተ.pdf
2 Months Ago
የእናት ጡት ወተትን የሚተኩና ለህፃናት የሚሆን Infant formulas ላልተወሰነ ጊዜ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ነፃ መሆናቸዉን ስለመግጽ.pdf
3 Months Ago
ለኮቪድ-19 መከላከያና መቆጣጠሪያ ከቀረጥና ታክስ ነፃ ሆነዉ እንዲገቡ የተፈቀዱ የህክምና ግብዓቶች ዝርዝር ላይ የተደረገ ማሻሻያ.pdf
4 Months Ago
በጠረፍ አካባቢ ለፍጆታ የሚያገለግሉ ዕቃዎች ያለ LC ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ተፈቅዶ የነበረው የተቋረጠ መሆኑ የተገለፀበት(9-4-2011) (1).pdf
4 Months Ago
ተፈናቅለው በስደት ለሚመለሱ ዜጎች ለመሰረታዊና ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚውሉ ዕቃዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲጉ የተፈቀደበት(ገሚ).pdf
4 Months Ago
ኬላ ስለማንሳት.pdf
4 Months Ago
ኦሪጂናልና ኦሪጂናል ያልሆኑ መለዋወጫዎች.pdf
4 Months Ago
አንድ ሰው ወደ አገር ሲገባ ይዞት መግባት የሚችለው.pdf
4 Months Ago
ባለ ልዩ መብቶች በሚፈጽሙት ግዚ ከጅምሩ ከቫት ነጻ ማድረግ.pdf
4 Months Ago
በአልባሳት ላይ ስለሚከፈል ኤክሳይዝ ታክስ.pdf
4 Months Ago
ሰነድ አልባ የሆኑ ተሽከርካሪዎች አወጋገድን ይመለከታል.pdf
4 Months Ago
መነሻ ዋጋ የተወሰነላቸው ዕቃዎች.pdf
4 Months Ago
የግል መገልገያ ቴሌቪዥኖች የመቅረጫ ዋጋ ዝርዝር.pdf
4 Months Ago
የጉምሩክ ቦንድድ መጋዘን የጊዜ ገደብ ማራዘምን በተመለከተ.pdf
4 Months Ago
ከሚሰበሰብ ተ.ዕ.ታ ላይ ለተመላሽ የሚያዘው 15% ስለመሆኑ.pdf
4 Months Ago
ተመላሾች ከውጪ ጉዳይ ተረጋግጦ የተሰጣቸውን ደብዳቤ በቀጥታ ለቅፅቤቶች አቅርበው መስተናገድ እንደሚችሉ የተገለፀበት(5-7-2009).pdf
4 Months Ago
በጠረፍ አካባቢ ለፍጆታ የሚያገለግሉ ዕቃዎች ያለ LC ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ተፈቅዶ የነበረው የተቋረጠ መሆኑ የተገለፀበት(9-4-2011).pdf
4 Months Ago
በአምራቹ ከሚገጠመው በታች ጉልበትcc ያለው ሞተር ተገጥሞላቸው ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ተሽከርካሪዎችን በተመለከተ.pdf
4 Months Ago
ስታንዳርድ የዋጋ ሰነድ-ኢንቮይስ- ተግባራዊነት በተመለከተ.pdf
4 Months Ago
2014 09 06 የመሰረታዊ ሸቀጦች የፍራንኮቫሉታ አገልግሎት እና የቀረጥና ታክስ ውሳኔን ይመለከታል፡፡.pdf
4 Months Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}