ደንቦች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
የኢንቨስትመንት ማበረታቻ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ 517-20022.pdf
1 Month Ago
የሚኒስትሮች ምክር ቤት የጉምሩክ ደንብ 518-2022.pdf
1 Month Ago
437-2011 የጉምሩክ ኮምሽን ተግባር፡ ኃላፊነት እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
4 Months Ago
408-2017-የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሰራጠኞች አስተዳደር ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ለማሻሻል የወጣ ደንብ.pdf
4 Months Ago
155-2008 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሰራጠኞች አስተዳደር ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
4 Months Ago
153-2008 የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ (ማሻሻያ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
4 Months Ago
108-2004-የጉምሩክ አስተላላፊዎች የሚኒሰቴሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
4 Months Ago
Reg No80-2003 የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያን ለማሻሻል.pdf
5 Months Ago
433-2018የቡና ግብይት እና ጥራት ቁጥጥር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ገጽ.pdf
5 Months Ago
410-2017- የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዯራሌ የገቢ ግብር ደንብ.pdf
5 Months Ago
409-2017-የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት አገልግሎት ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
5 Months Ago
408-2017-የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሠራተኞች አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ማሻሻያ) ደንብ.pdf
5 Months Ago
407-2017-የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌደራል የታክስ አስተዳደር ደንብ.pdf
5 Months Ago
405-2017-ለሕዝብ ጥቅም መረጃን ይፋ ማድረጊያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
5 Months Ago
392-2016-የንግድ ምዝገባና ፈቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
5 Months Ago
377 2008 የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ደንብ.pdf
5 Months Ago
3 2012 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ማስፈጸሚያ ደንብ.pdf
5 Months Ago
የጉምሩክ ኮሚሽንን ተግባር፣ኃላፊነት እና አደረጃጀት ለመወሠን የወጣ የሚኒስትሮች ምክርቤት ደምብ.pdf
11 Months Ago
የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ የሚኒስትሮች ምክርቤት (ማሻሻያ) ደምብ.pdf
11 Months Ago
የኢንቨስትመንት ማበረታቻ የሚኒስትሮች ምክርቤት ደምብ.pdf
11 Months Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}