ደንቦች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
437-2011 የጉምሩክ ኮምሽን ተግባር፡ ኃላፊነት እና አደረጃጀት ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
10 Days Ago
408-2017-የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሰራጠኞች አስተዳደር ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ለማሻሻል የወጣ ደንብ.pdf
10 Days Ago
155-2008 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የሰራጠኞች አስተዳደር ለመወሰን የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
10 Days Ago
153-2008 የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ (ማሻሻያ) የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
10 Days Ago
108-2004-የጉምሩክ አስተላላፊዎች የሚኒሰቴሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
10 Days Ago
Reg No80-2003 የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያን ለማሻሻል.pdf
1 Month Ago
433-2018የቡና ግብይት እና ጥራት ቁጥጥር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ገጽ.pdf
1 Month Ago
410-2017- የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌዯራሌ የገቢ ግብር ደንብ.pdf
1 Month Ago
409-2017-የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት አገልግሎት ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
1 Month Ago
408-2017-የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ሠራተኞች አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት (ማሻሻያ) ደንብ.pdf
1 Month Ago
407-2017-የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፌደራል የታክስ አስተዳደር ደንብ.pdf
1 Month Ago
405-2017-ለሕዝብ ጥቅም መረጃን ይፋ ማድረጊያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
1 Month Ago
392-2016-የንግድ ምዝገባና ፈቃድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.pdf
1 Month Ago
377 2008 የጥራጥሬ ምርቶች ግብይት ደንብ.pdf
1 Month Ago
3 2012 የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የኢኮኖሚ ጉዳዮች ማስፈጸሚያ ደንብ.pdf
1 Month Ago
የጉምሩክ ኮሚሽንን ተግባር፣ኃላፊነት እና አደረጃጀት ለመወሠን የወጣ የሚኒስትሮች ምክርቤት ደምብ.pdf
6 Months Ago
የጉምሩክ ቀረጥ ማስከፈያ የሚኒስትሮች ምክርቤት (ማሻሻያ) ደምብ.pdf
6 Months Ago
የኢንቨስትመንት ማበረታቻ የሚኒስትሮች ምክርቤት ደምብ.pdf
6 Months Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}