ማንዋል

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
የጉምሩክ አጠቃላይ ሲፒሲ ኮድ ወይንም -CPC ማኑዋል፡፡.pdf
2 Months Ago
የገቢ ዕቃ የጉምሩክ ሰነ- ሰርአት ማንዋል.doc
2 Months Ago
የገቢ አሰባሰብና ዋስትና ሂሳቦች አስተዳደር ቡድና ማንዋልና አሰራር ሂደት1.pdf
2 Months Ago
የድህረ ዕቃ አወጣጥ አጠቃላይ ኦዲት መምረጫ ማንዋልን በተመለከተ.pdf
2 Months Ago
የድህረ ዕቃ አወጣጥ የመስክ ኦዲት መምረጫ ሰነድን በተመለከተ.pdf
2 Months Ago
የኢንዱስትሪ ፓርክ የጉምሩክ የአሰራር ስርዓት ማንዋል.pdf
2 Months Ago
የታክስ ህግ ተገዢነት ስጋት ስራ አመራር የጉምሩክ ቅርንጫፍ ፅፈት ቤቶች ማንዋል.pdf
2 Months Ago
የተሻሻለ የዕቃ መልቀቂያ አሰራር ስለማሣወ ይመለከታል.pdf
2 Months Ago
የቅድመ እቃ አወጣጥ አሰራር ማንዋል.pdf
2 Months Ago
የሥጋት ሥራ አመራር የአሰራር ማኑዋል.pdf
2 Months Ago
የ2017 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ cpc አጠቃቀም በተመለከተ.pdf
2 Months Ago
አዲሱ የጉምሩክ አሰራር ማንዋል.pdf
2 Months Ago
በጊዜያዊነት ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ ተመልሶ የሚወጣ የባዶ ኮንቲነር ዋስትና አፈፃፀም ስርዓት ማንዋል.pdf
2 Months Ago
በህግወጥ መንገድ ሲጓጓዙ የሚያዙ የቁም እንስሳት አስተዳደር እና አወጋገድ ማንዋል.pdf
2 Months Ago
VDD Manual.doc
2 Months Ago
special service users manual.pdf
2 Months Ago
Risk Management Manual 2007.pdf
2 Months Ago
ERCA PCA manual.docx
2 Months Ago
የሚዲያ አመራር የአሰራር ስርአት.pdf
4 Months Ago
በጊዜያዊነት ወደ አገር ገብቶ ተመልሶ የሚወጣ ኮንቴነር ማስፈፀሚያ የአሰራር ማኑዋል.pdf
11 Months Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}