ሠርኩላር

በደ.ቁ መ240-711-5 ታህሳስ 20 2009 ዓ.ም የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ስለአርማታ ብረት እና ስታፍ ብረቶች ዕገዳ ስለማንሳት ይመለከታል.pdf

Info Download (429 KB)
0 Comments