ሠርኩላር

በደ.ቁ ማኢ30-7-12 መጋቢት 18 2012 ዓ.ም ለኮቭድ 19 በሽታ መከላኪያ የሚያገለግሉ ዕቃዎች ከማንኛውም ቀረጥ ነፃ እንዲገቡ የተወሰነ.pdf

Info Download (2 MB)
0 Comments