ሠርኩላር

በደ.ቁ አቃ123-መ-0-29 በ16 ጥቅምት 2010 ዓ.ም በማዕድን ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ቀረጥ ነጻ አፈቃቀድ...pdf

Info Download (588 KB)
0 Comments