ሠርኩላር

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
ከቀረጥና ታክስ ነፃ ሆነዉ ወደ አገር ከገቡ በኋላ ... .pdf
2 Years Ago
ያለዉጭ ምንዛሪ ፈቃድ የሚስተናገዱ ተመላሽ ኢትዮጵያዉያን .pdf
2 Years Ago
2014 08 04 የመሠረታዊ ሸቀጦች ቀረጥና ታክስ ይመለከታል፤_2.pdf
2 Years Ago
2014 09 06 የመሰረታዊ ሸቀጦች የፍራንኮቫሉታ አገልግሎት እና የቀረጥና ታክስ ውሳኔን ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
ስታንዳርድ የዋጋ ሰነድ-ኢንቮይስ- ተግባራዊነት በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በአምራቹ ከሚገጠመው በታች ጉልበትcc ያለው ሞተር ተገጥሞላቸው ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ተሽከርካሪዎችን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በጠረፍ አካባቢ ለፍጆታ የሚያገለግሉ ዕቃዎች ያለ LC ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ተፈቅዶ የነበረው የተቋረጠ መሆኑ የተገለፀበት(9-4-2011).pdf
1 Year Ago
ተመላሾች ከውጪ ጉዳይ ተረጋግጦ የተሰጣቸውን ደብዳቤ በቀጥታ ለቅፅቤቶች አቅርበው መስተናገድ እንደሚችሉ የተገለፀበት(5-7-2009).pdf
1 Year Ago
ከሚሰበሰብ ተ.ዕ.ታ ላይ ለተመላሽ የሚያዘው 15% ስለመሆኑ.pdf
1 Year Ago
የጉምሩክ ቦንድድ መጋዘን የጊዜ ገደብ ማራዘምን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
የግል መገልገያ ቴሌቪዥኖች የመቅረጫ ዋጋ ዝርዝር.pdf
1 Year Ago
መነሻ ዋጋ የተወሰነላቸው ዕቃዎች.pdf
1 Year Ago
ሰነድ አልባ የሆኑ ተሽከርካሪዎች አወጋገድን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በአልባሳት ላይ ስለሚከፈል ኤክሳይዝ ታክስ.pdf
1 Year Ago
ባለ ልዩ መብቶች በሚፈጽሙት ግዚ ከጅምሩ ከቫት ነጻ ማድረግ.pdf
1 Year Ago
አንድ ሰው ወደ አገር ሲገባ ይዞት መግባት የሚችለው.pdf
1 Year Ago
ኦሪጂናልና ኦሪጂናል ያልሆኑ መለዋወጫዎች.pdf
1 Year Ago
ኬላ ስለማንሳት.pdf
1 Year Ago
ተፈናቅለው በስደት ለሚመለሱ ዜጎች ለመሰረታዊና ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚውሉ ዕቃዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲጉ የተፈቀደበት(ገሚ).pdf
1 Year Ago
ለኮቪድ-19 መከላከያና መቆጣጠሪያ ከቀረጥና ታክስ ነፃ ሆነዉ እንዲገቡ የተፈቀዱ የህክምና ግብዓቶች ዝርዝር ላይ የተደረገ ማሻሻያ.pdf
1 Year Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}