መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
መመሪያ ቁጥር 1532011 በመመሪያ ቁጥር 1702012 የተሻሻለ መሆኑን ስለማሳወቅ.pdf
2 Months Ago
New_ተሽከርካሪዎችን_ከጉምሩክ_ቀረጥና_ታክስ_ነፃ_ለማስገባት_ስለሚፈቀድበት_ሁኔታ_የወጣ_የማሻሻያ_መመሪያ.pdf
2 Months Ago
942_2015_ለልማት_ኘሮጀክት_እንዲውሉ_ቀረጥ_ነፃ_ወደ_አገር_የሚገቡ_ተሽከርካሪዎች_ዓይነትና_ብዛት.pdf
2 Months Ago
112_2008_አንቀጽ_21_ንዑስ_አንቀጽ_3_ማሻሻያ.pdf
2 Months Ago
74_2004_የኤሌክትሮኒክስ_ችነት_መቆጣጠሪያ_መሳሪያዎች_ወጪና_ገቢ_ዕቃዎች_በሚያጓጉዙ_ተሸከርካሪዎች.pdf
2 Months Ago
66_2004_ያለውጭ_ምንዛሬ_ክፍያ_ስለሚገቡ_እቃዎች.pdf
2 Months Ago
31_2001_በምትክነት_ስለሚገቡ_እቃዎች_የወጣ_ዝርዝር_ማስፈፀሚያ.pdf
2 Months Ago
23_2001_ሰብአዊና_እርዳታ_እቃዎች_ከቀረጥ_ነጻ_መበት.pdf
2 Months Ago
23_1997_እና_ማሻሻያ_28_1998_መመሪያ_ቁ_የሽልማት_ዕቃዎች_ወደ_ሀገር_የሚገቡበት_ሁኔታ_በተመለከተ.pdf
2 Months Ago
7_1996_በልዩ_መብት_የግል_መገልገያ_ዕቃ_ስለሚገባበት_ሁኔታ_ለመወሰን_የወጣ.pdf
2 Months Ago
170-2012 የ153-2011 መመሪያ ማሸሻያ.pdf
11 Months Ago
167-2012 የጉምሩክ ዕቃ አወጋገድ መመሪያ.pdf
11 Months Ago
160-2012 የጉምሩክ ቀሪ ቀረጥና ታክስ መክፈያ ጊዜ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
11 Months Ago
159_2011 የዕቃ ፍተሻ እና ቅድሚያ ተሰጥቷቸው የጉምሩክ ስነስርዓት የሚፈፀምባቸውን ዕቃዎች ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
11 Months Ago
157-2011 ዕቃዎች በጊዜያዊነት ወደ ውጪ አገር ወጥተው የሚመለሱበትን የጉምሩክ ስነስርዓት አፈፃፀም ሁኔታ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
11 Months Ago
154-2011 የጉምሩክ መጋዘን አስተዳደር መመሪያ.pdf
11 Months Ago
151-2011 የዲሲፕሊን እርምጃዎች አፈፃፀምና የይግባኝ አቀራረብ መመሪያ.pdf
11 Months Ago
47.2000 የመከላከያ፣ የመረጃና የደህንነት አገለግሎት ዕቃዎች ወደ አገር ውስጥ ሱገቡና ከአገር ሲወጡ የሚስተናገዱበትን ሁኔታ ለመወሰን የወጣ.pdf
11 Months Ago
23.1997 እና ማሻሻያ 28.1998 መመሪያ ቁ. የሽልማት ዕቃዎች ወደ ሀገር የሚገቡበት ሁኔታ በተመለከተ.pdf
11 Months Ago
መመሪያ ቁጥር 30-2004 ለውጭ ገቢያ በሚቀርብ በከፊል የተዘጋጀ ቆዳና ሌጦ ላይ የተጣለውን ታክስ ለማሻሻል የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}