መመሪያዎች

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
156-2011 በፖስታ አገልግሎት ድርጅቶች በኩል ወደ አገር ለሚገቡና ከአገር ለሚወጡ ዕቃዎች ተፈፃሚ የሚሆን የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት መመሪያ.pdf
1 Year Ago
155-2011 የጉምሩክ ሥነ-ሥርዓት የኤሌክትሮኒክስ መረጃ ልውውጥ አጠቃቀም መመሪያ.pdf
1 Year Ago
153-2011 - የጉምሩክ አስተላላፊነት የሙያና ብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ እና በአስተላላፊዎች ጥፋት ላይ ስለሚወሰድ አስተዳደራዊ እርምጃ ለመወሰን የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
133-2010 የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የትርፍ ሰዓት ክፍያና የማካካሻ ዕረፍት አፈፃፀም መመሪያ.pdf
1 Year Ago
124-2009 የስርዓተ-ፆታ ጉዳይ ማካተቻ የወጣ መመሪያ.pdf
1 Year Ago
73-2004 የኤሌክትሮኒክስ ችነት መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች ወጪና ገቢ ዕቃዎች በሚያጓጉዙ ተሸከርካሪዎች.pdf
1 Year Ago
41-2007 አካል ጉዳተኞች ለግል አገልግሎት የሚውል ተሸከርካሪ ከቀረጥና ታክስ ነፃ የሚያስገቡበት ሁኔታ የሚወስን መመሪያ.pdf
1 Year Ago
36-2005 ወደ ውጭ የሚላኩ የሆርቲካልቸር ምርቶች የትራንስፖርት ድጎማ.pdf
1 Year Ago
134-2010 የዕቃዎች የስሪት አገር አወሳሰን.pdf
2 Years Ago
132-2010 የዕቃዎችን የስጋት ደረጃ ለመወሰን የወጣ.pdf
2 Years Ago
129-2010 የተገልጋይ ቅሬታ ማስተናገጃ.pdf
2 Years Ago
126-2009 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ “ሀ” ዝርዝር የአፈፃፀም መመሪያ.pdf
2 Years Ago
121-2009 የአስገዳጅ ታሪፍ መረጃ አሰጣጥ.pdf
2 Years Ago
118-2008 መመሪያ ቁጥር የጉምረሩክ ዲክለላራሲዮን አፈፃፀምን በተመለከተ.pdf
2 Years Ago
112-2008 የጉምሩክ ጥፋትቶች አስተዳደራዊ ቅጥት እና የዕቃ ውርስ አፈፃፀም.pdf
2 Years Ago
112-2008 አንቀጽ 21 ንዑስ አንቀጽ 3 ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
312 2007 ለሀገር ውስጥ ባለሃብቶች ስለተከለሉ መብቶች ማሻሻያ.pdf
2 Years Ago
108 2007 አዲሱ የደረጃ እድገት መመሪያ.pdf
2 Years Ago
107-2007 የጉምሩክ ጉዳዮች አቤቱታ አጣሪ የስራ ክፍል አሰራርን ለመወሰን.pdf
2 Years Ago
107-2007 አንቀጽ 15 ንዑስ አንቀፅ 4 የተሰረዘበት.pdf
2 Years Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}