ሠርኩላር

Processing actions...
There are no documents or media files in this folder.
Selected Item Title Modified Date  
Documents
በደ.ቁ 30-አ51-390 በ3-10- 2011 ዓ.ም መመሪያ 158 ላይ አንቀጽ 17ን ያገለገለ ዕቃ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-0559-12 መጋቢት 03 2012 ዓ.ም የኤክሳይዝ ታክስ አዋጅ ቁጥር 1186.2012 ተግባራዊ እንዲደረግ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-0554-12 መጋቢት 02 2012 ዓ.ም የ2017 የጉምሩክ ታሪፍ ሁለተኛ መደብ cpc አጠቃቀም በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-0198-12 ታህሳስ 08.2012 የቀረጥ ነፃ የመፍቀድ ስልጣን ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-0177-12 ህዳር 30.2012 የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ቀረጥ ነፃ የተሰጠበት.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6-005-12 በ14-10- 2012 የግብርና መካናይዜሽን መንሣሪያዎች በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.0167.12.ሕዳር 25.2012 ከቀረጥ ነፃ የገቡ ተሸከርካረዎችን ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.3-0180-12 ጥር 27.2012 በመብራት እቃዎች ላይ የታሪፍ ምደባ አስተያየት መስጠት መስጠትን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.3-0114-12 ህዳር 24 2012 ዓ.ም ከታሪፍ አመዳደብ ጋር በተያያዘ የድጋፍ ፍላጎት እንዲላክ ስለመጠየቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.1-0100-12 በ22- 12-2011 የመከላከያ ሚኒስቴር የጦር እቃዎች ከሀገር ሲወጡ እና ሲገቡ የሚፈርሙ ሰዎች ማሳወቅ በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.1.153.12.ሕዳር 26.2012 በክፈልፋይ ተጭነው ወደ አገር ከሚገቡ ዕቃውች ቀሪ ዕቃ ካለ ተመለሽ ስለሚደርግ የውጭ ምንዛሬን በተመለከተ፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.01-0122-12 ታህሳስ 22.2012 የዕቃ ሽያጭ ዉል በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.0-012612 ህዳር 25 2012 ዓ.ምተመላሽ ኢትዮጵያን የbill of loadind መስተንግዶ ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 6.0-0065-12 ነሀሴ 27 2011 ዓ.ም በIM7 እና IM5 ቀደም ሲል የገቡ ዕቃዎች ጋር በተያያዘ የአዲሱን ታሪፍ ትግበራን ይመለከታል.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 5.5.0-179-08 በ26 መጋቢት 2008 ዓ.ም በዝቅተኛ የስጋት ደረጃ እንዲስተናገዱ የተመሩ ሰነዶች.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0772-12 ሚያዚያ 26 2012 ዓ.ም ኮቪድ19ን በማስመልከት እግድ እንዲነሳ ስለመጠየቅ ይመለከታል፡፡.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0344.12 ታህሳስ 04.2012 የቀረጥና ታክስ ነጻ የመፍቀድ መብት ለጉምሩክ ኮሚሽንና የክልል መ.ቤቶች.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0314-12 በህዳር 03.2012 የወጪ ንግድ የቀረጥ ማበረታቻ ስርኣት ላይ ላጋጠሙ ችግሮች የተሰጠ ዉሳኔ ስለማሳወቅ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0313-12ህዳር 03.2012 የእንቅስቃሴ ችግር ላለባቸዉ አካል ጉዳተኞች የግል አገግሎቶ የሚዊል ተሽከርካሪ የቀረጥ ነጻ መብጽ መፍቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
በደ.ቁ 4-0312-12ህዳር 03.2012 የኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች መፈቀድን በተመለከተ.pdf
1 Year Ago
{title}
Right Now by
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}